Welkom bij
INSIEME

Welkom

INSIEME is het organisatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in gezondheidsmanagement en organisatieontwikkeling. Wij pakken problemen en uitdagingen aan en leveren absoluut maatwerk in organisatieontwikkeling, advies en managementontwikkeling.

INSIEME is Italiaans voor samen. INSIEME streeft naar een intensieve samenwerking met haar opdrachtgevers. Betrokkenheid, wederzijds vertrouwen en heldere afspraken zijn hierbij kenmerkend.

 

Dochtermaatschappijen:

Psychologische testen - Incerto

Indorso

 Verzuimsysteem - Infatos